473.721 views

1,115 Likes   116 DislikesNỖI LÒNG CỦA KHANG | LÂM CHẤN KHANG | AUDIO


KhangProFilm

KhangProFilm

Published on 25 Des 2013


Download :
 Fast Download

Description :

NỖI LÒNG CỦA KHANG
Composer: Lâm Chấn Khang
Singer: Lâm Chấn Khang

© Video Độc Quyền Bởi KhangProFilm. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức !!!
-------------------------------------------------------------
@ More Information About KHANGPROFILM & LÂM CHẤN KHANG:
► KhangProFilm’s Official Channel: http://metub.net/khangprofilm
► KhangProFilm's FanPage: https://www.facebook.com/kh...
► Lâm Chấn Khang’s Official Channel: https://www.youtube.com/cha...
► Lâm Chấn Khang's Facebook: https://www.facebook.com/kh...
► Lâm Chấn Khang's FanPage: https://www.facebook.com/la...
► Lâm Chấn Khang's Official FanClub: https://www.facebook.com/fc...

#LamChanKhang #KhangProFilm #Official #Channel #FanPage #FanClub


Related Videos
7.14
KhangProFilm
3.721.442 views
16.31
Do Tu Ve
109.033 views
4.06
A Trần Văn
752.077 views
11.36
Tran Truong
3.996.224 views
5.55
4.08
최지은
634.001 views
5.16
Đắng TV
1.276.505 views
21.16
KhangProFilm
3.887.005 views