Download :

Description :

Tầm Nguyên Temple đã phát trực tiếp.
khoảng một giờ trước ·
LỜI KÊU GỌI CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, CÁC VỊ TƯỚNG LÃNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VN HÃY TRỞ VỀ VỚI NHÂN DÂN, THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN!

Thầy Thích Thông Lai, ngày 17- Oct- 2018.

****************************************
TV256 Channel: Nếu muốn tìm tất cả video clips của Channel TV256, bạn đánh vào link dưới đây:
https://www.youtube.com/cha...
https://www.youtube.com/use...
https://www.youtube.com/wat... Nhạc đệm
https//www.dailymotion/tv256
https://www.minds.com/TV256
https://www.facebook.com/my...
https://freevietnamnow.blog...
https://twitter.com/Mylinhn...

Những video clips được xem nhiều nhất trong Channel TV256:
https://gaming.youtube.com/...