Download :

Description :

Chuyến thăm bẫy này sẻ chia thành 5 phần củng như là 5 khu vực đặt bẫy nhe!
Tập 1: Khu vực sông lớn, vườn bạch đằng lên tiếng
Tập 2: Trúng rắn còn được chủ nhà đãi bia
Tập 3: Nguy hiểm rình rập, Cha vợ dính rắn to " Sát thủ lộ mặt"
Tập 4: Cái kết sự chậm trễ, khu vực sông nhỏ
Tập 5: Tổng kết chuyến bẫy rắn #bayran #vannguyen
-------------------------------------------------
Các món ăn ngon đặc sắc: https://goo.gl/WeHL8H